هر دو چشمش شهلا، باقر قالیباف!

  به بهانه اتمام دوره شهرداری قالیباف و تلاش او برای ایجاد جایگاه جدید با ارائه مبحث نو اصولگرایی…! آدم خوش سیما، باقر قالیبافیکّه و بی همتا، باقر قالیبافهم جناب سرهنگ، هم ...