۱۲ فضانورد جدید که ناسا از میان ۱۸ هزار و ۳۰۰ نفر انتخاب کرد...

به گزارش ایسنا،ناسا پس از ارزیابی متقاضیان بسیار زیادی که ثبت نام کرده بودند، در نهایت ۱۲ فضانورد را برای شرکت در ماموریت‌های خود انتخاب کرد. این فضانوردان منتخب باید تحت آموزش‌هایی در جه...